فرم سرمایه گذاری در پروژه ها

تذکر : پر کردن فیلدهای ستاره دار ( * ) الزامی می باشد.

مشخصات عمومی

نام
نام خانوادگی
نام شرکت
شماره تماس
پست الکترونیک

اولویت های سرمایه گذاری

اولویت سرمایه گذاری - شهر اول
اولویت سرمایه گذاری - شهر دوم
اولویت سرمایه گذاری - شهر سوم
حد سرمایه گذاری قابل انجام
سایر توضیحات
تنها فرمت zip,rar,doc,docx,jpg,png,bmp,pdf تا 2 مگابایت
کد امنیتی را وارد کنید