پروژه فرمانیه

Farmaniye Project

موقعیت : خیابان شهید لواسانی ( خيابان شهيد مهديزاده )، نبش کوچه پانزدهم
متراژ : 5،550 مترمربع ، پس از اصلاحی 5.270 مترمربع
کاربری : مسکونی
مشخصات پروژه : در اسفندماه سال 93 ، پرونده این پروژه در کمیسیون ماده 5 مطرح و مجوز 12 طبقه مسکونی ، یک طبقه همکف به عنوان لابی و 5 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ ، موتورخانه ، فضای تفریحی و ورزشی و... با سطح اشغال 30 درصد اخذ گردید. البته به نظر می رسد بتوان سطح اشغال را در زمان اجرا تا 33 درصد افزایش داد ، میزان کل طبقات قابل احداث در حال حاضر 18 طبقه ، متراژ غیرمفید حدود 33.000 مترمربع و بنای مفید آن حدود 22.000 مترمربع پیش بینی می گردد . همچنین مدت زمان ساخت آن 3 سال پیش بینی گردیده است .

شرکت مهندسين مشاور برزه نگار پویا ایرانیان مسئوليت تهیه گزارش توجیه اقتصادی و امکان سنجی و نيز ارائه طرح های معماري پروژه را بر عهده داشته و در حال حاضر مطالعات مربوطه نهایی شده است. مسابقه طراحی معماری این پروژه توسط مشاور در حال پیگیری و انجام و عملیات تخریب ملک موجود و تجهیز کارگاه پروژه در دست انجام می باشد .